Reklamacija

Kupac ima pravo reklamacije u slučaju:

1. isporuke robe koja nije naručena;

2. isporuke robe u količinama koje nisu naručene;

3. isporuke robe koja ima materijalne nedostatke.

Kupac je dužan da žalbu uputi elektronskim putem na e-mail info@ledsolar.ba ili telefonskim putem na brojeve 066/006-999 ili 066/585-111 u roku od 3 (tri) radna dana od zaključene narudžbine, tj. od datuma dostave, kao i da za predmetnu robu dostavi odgovarajući račun. www.ledsolar.ba je dužan da o žalbi Kupca odluči u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema žalbe, i da o ishodu postupka po žalbi odmah obavjesti Kupca, pismenim ili usmenim putem.

U slučaju da žalba Kupca bude uvažena www.ledsolar.ba ima obavezu da otkloni nedostatak na predmetnoj robi. U slučaju da nedostatak na predmetnoj robi nije moguće otkloniti, Kupac ima pravo da zahtjeva isporuku iste robe bez nedostataka ili povraćaj plaćenog novčanog iznosa. Kupac je dužan da pošalje nazad predmetnu robu u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja da je žalba Kupca uvažena.

Otkazivanje pošiljke

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova ukoliko ta pošiljka nije ušla u proces pakovanja i pripreme za isporuku.

 

Za detaljnije informacije pozovite nas na brojeve telefona 066/006-999 ili 066/585-111 svakim radnim danom od 9 do 21  časova ili pošaljete e-mail na adresu  info@ledsolar.ba.